Thuốc Trừ Sâu Sinh Học - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá Lúa, Sâu Xanh Đục Quả Cà Phê - EMATIN 1.9EC

SKU:T00297
70,000₫

Mô tả

EMATIN 1.9EC
Emamectin benzoate
19g/l

Thuốc Trừ Sâu Sinh Học

Đặc trị sâu cuốn lá lúa, sâu xanh đục quả cà phê

 Thuốc Trừ Sâu Sinh Học - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá Lúa, Sâu Xanh Đục Quả Cà Phê - EMATIN 1.9EC