Thuốc Trừ Sâu Có Khả Năng Nội Hấp - Acetamiprid - Alfa Sài Gòn - ASCEND 20sp

SKU:T00246
54,000₫

hoặc ≈ 18,000₫ với Fundiin Tìm hiểu thêm?

Mô tả

Tên thương mại

ASCEND 20SP – Thuốc trừ sâu

Hoạt chất

Acetamiprid 20%

Công dụng

Thuốc trừ sâu rầy có khả năng nội hấp, đặc trị rầy nâu hại lúa, bọ trĩ hại xoài; rệp sáp hại cà phê; bọ phấn hại dưa hấu và bọ trĩ hại điều.

Hướng dẫn sử dụng

Liều lượng

400-600L/ha, phun từ 1,5-2 bình 8L/sào (360m²); 4-6 bình 8L/công (1000m²)

Cây trồng

Dịch hại

Liều lượng

Cách dùng

Lúa

Rầy nâu

0,3kg/ha

4-8g/bình 8L

Dưa hấu

Bọ phấn

0,2-0,4kg/ha

4-8g/bình 8L

Cà phê

Rệp sáp

0,1%

8g/bình 8L

Điều

Bọ trĩ

0,05%-0,1%

4-8g/bình 8L

Xoài

Rầy bông xoài,bọ trĩ

0,06%

5g/bình 8L

Sản phẩm liên quan

 Thuốc Trừ Sâu Có Khả Năng Nội Hấp - Acetamiprid - Alfa Sài Gòn - ASCEND 20sp