Thuốc Trừ Rầy - Acetamiprid & Buprofezin - Badang 300WP

SKU:T00253
48,000₫

hoặc ≈ 16,000₫ với Fundiin Tìm hiểu thêm?

Mô tả

Hoạt chấtAcetamiprid 150g/kg + Buprofezin 150g/kg
Hàm lượng hoạt chất:300 g/kg

Công dụng: Thuốc nội hấp lưu dẫn mạnh. Vừa có công dụng tức thì trừ sâu rầy trên lúa và siêu sạch rầy trên chè

Hướng Dẫn Sử Dụng

 Cà phê rệp muội
Liều lượng: 0.08%PHI: 7
Cách dùng: Phun ướt đều cây trồng khi rệp xuất hiện
 Lúa rầy nâu
Liều lượng: 0.25 kg/haPHI: Tuyệt đối không sử dụng thuốc kể từ khi lúa trỗ
Cách dùng: Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi rầy cám ra rộ.

Sản phẩm liên quan

 Thuốc Trừ Rầy - Acetamiprid & Buprofezin - Badang 300WP