Thuốc Trừ Cỏ - Lyphoxim 41SL

SKU:T00318
132,000₫

Mô tả

Tên thương mại

LYPHOXIM 41SL

Thuốc trừ cỏ

Hoạt chất

Glyphosate isopropylamine salt 41%

Qui cách

1L

Công dụng

Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, diêt trừ các loại cỏ lá hẹp và rộng, có hiệu quả cao với các loại cỏ nhiều năm có rễ ăn sâu dưới đất như cỏ tranh, cỏ ống, cỏ chỉ, cỏ cú…trên vườn chè, cây cao su, đất chưa canh tác.

Hướng dẫn sử dụng

Liều lượng

Cây trồng

Loại cỏ

Liều lượng

Cao su

Cỏ tranh

4-6L/ha. Pha 80ml/l nước, phun 5-8 bình cho 1000m²

Chè

Cỏ ống, cỏ chỉ, cỏ cú, cỏ gấu

2,5-3l/ha. Pha 50ml cho bình 8l nước, phun 5-6 bình cho 1000m²

Đất chưa canh tác

Cỏ hỗn hợp

1,5-2l/ha. Pha 30-40ml cho bình 8l nước, phun 5-6 bình cho 1000m²

 Thuốc Trừ Cỏ - Lyphoxim 41SL