Thuốc Trừ Cỏ - AMETREX 80WP

SKU:T00237

Mô tả

Sản xuất :

MAKHTESHIM-AGAN - ISRAEL

 

Hoạt chất: Ametryn……80%

 * Đặc Tính:
Tác dụng tiền nảy mầm và hậu nảy mầm, có tính chọn lọc cao.
Thuốc xâm nhập vào cỏ qua lá và một phần thuốc rơi xuống đất sẽ được rễ cỏ hút lên phát huy tối đa hiệu quả diệt cỏ.

 * Ưu Điểm:

  • Phổ diệt cỏ rộng, diệt cỏ lá hẹp và lá rộng.
  • Thời gian sử dụng tiện lợi, phù hợp cho cả giai đọan tiền nảy mầm và hậu nảy mầm.
  • Diệt trừ cỏ và mầm cỏ mọc sau nên hiệu lực kéo dài.


 * Công Dụng:
Diệt hữu hiệu nhiều loại cỏ lá rộng và lá hẹp phổ biến trong ruộng mía, thơm (dứa) như: cỏ mần trầu, đuôi phụng, lồng vực, đuôi chồn, dền gai, sam, lác…

 Thuốc Trừ Cỏ - AMETREX 80WP