Thuốc Trừ Bệnh - Nhìn Là Sướng - Picoxystrobin - Dufont Aproach 250SC

SKU:T00294
360,000₫

hoặc ≈ 120,000₫ với Fundiin Tìm hiểu thêm?

Mô tả

Quy cách: 250ml

Hoạt chất: Picoxystrobin

Loại thuốc :

Thuốc trừ bệnh

Nhóm thuốc :

Trừ bệnh khác

Danh mục thuốc :

Được phép sử dụng

Dạng thuốc :

250SC: Huyền phù

Đối tượng phòng trừ :

Đạo ôn/lúa.

Khô vằn/lúa.

Lem lép hạt/lúa.

Vàng lá chín sớm/lúa

Sản phẩm liên quan

 Thuốc Trừ Bệnh - Nhìn Là Sướng - Picoxystrobin - Dufont Aproach 250SC