Thuốc Diệt Ốc Thế Hệ Mới - Metaldehyde - Tập Đoàn Lộc Trời - Anhead 12GR

SKU:T00242
90,000₫

hoặc ≈ 30,000₫ với Fundiin Tìm hiểu thêm?

Mô tả

ANHEAD 12GR là thuốc trừ ốc dạng bả mồi có hiệu lực cao đối với ốc bươu vàng hại lúa.
ANHEAD 12GR có tác dụng tiếp xúc, vị độc, có tính hấp dẫn cao đối với ốc.
Khi tiếp xúc với thuốc, ốc tiết nhiều nhớt dẫn đến bị mất nước không ăn mà chết.
Chú ý: Rải thuốc lúc vô nước lần đầu sau khi sạ hoặc rút nước cho ốc tập trung ở các đường rãnh, sau đó rải thuốc vào các đường để
diệt ốc.
Thuốc có hại với cá, không sử dụng trong khu vực nuôi trồng thủy sản.

Sản phẩm liên quan

 Thuốc Diệt Ốc Thế Hệ Mới - Metaldehyde - Tập Đoàn Lộc Trời - Anhead 12GR