Thuốc Đặc Trị Nhiều Loại Bệnh Cho Cây Trồng - Mancozeb - Forthane 80WP

SKU:T00305
126,000₫

hoặc ≈ 42,000₫ với Fundiin Tìm hiểu thêm?

Mô tả

Forthane 80WP là thuốc nội hấp lưu dẫn cực mạnh đặc trị nhiều loại bệnh trên nhiều loại cây trồng khác nhau như: Bệnh đạo ôn hại lúa, thán thư hại bắp cải...

Cách pha phun:

Lượng thuốc pha: 2.0 - 3.0 kg/ ha

Lượng nước dùng: 300 - 500 lít/ha

Pha 55 - 85g cho bình 16 lít nước. Pha 800g cho 1 phuy 200 lít nước. Phun ướt đều lá cây trồng khi bệnh hại mới phát sinh. Nếu bệnh nặng phun lại lần 2 sau 7 - 10 ngày.

Nên pha thuốc bên ngoài thành dung dịch bột nhão trước, xong đổ vào bình phun đã chứa sẵn nước tới nửa bình,  vừa khuấy đều vừa thêm nước vào bình đến mức quy định.

Nên phun sớm, phun ngừa hoặc khi bệnh vừa chớm xuất hiện.

Sản phẩm liên quan

 Thuốc Đặc Trị Nhiều Loại Bệnh Cho Cây Trồng - Mancozeb - Forthane 80WP