Phân NPK Yuroka 16.16.16 (BM) Phát Triển Toàn Diện.

SKU:D00511
1,250,000₫

Mô tả

Sử dụng phù hợp ở nhiều giai đoạn trên nhiều loại cây trồng khác nhau, giúp cây trồng tăng trưởng và phát triển mạnh toàn diện.
Chứa tỷ lệ Magie, Canxi, Lưu huỳnh cao giúp lá xanh dày, mướt lá, tăng khả năng quang hợp, giúp tiết kiệm lượng bón, hạn chế sâu bệnh hại.

 Phân NPK Yuroka 16.16.16 (BM) Phát Triển Toàn Diện.