Phân Bón Vi Lượng TYM04 - Velax 40-0-0+TE - Bung Chồi - Phát Đọt - Xanh Dày Lá

SKU:D00507
105,000₫

Mô tả

Phân bón vi lượng TYM04 - Velax 40-0-0+TE - Bung chồi - Phát đọt - Xanh dày lá

Thành phần: B: 5.500ppm

Bổ sung puhj gia NPK: 45-0-0(w/v)

Extra micro, Elements as: Bo, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo...

Công dụng:

- Giúp cây trồng bật chồi nhanh, xanh dày lá

- Tốt rễ, xanh lá, kích chồi, nở bụi.

- Phục hồi cây nhanh sau thu hoạch.

 Phân Bón Vi Lượng TYM04 - Velax 40-0-0+TE - Bung Chồi - Phát Đọt - Xanh Dày Lá