Phân Bón NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE - Phân bón NPK Bổ Sung Vi Lượng (TE) 25kg

SKU:D00471
295,000₫

hoặc ≈ 98,333₫ với Fundiin Tìm hiểu thêm?

Mô tả

Tên phân bón: NPK PHÚ MỸ 16-8-16+TE

Loại phân bón: Phân bón NPK bổ sung vi lượng (TE)
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts): 16%, Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%, Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%, TE (Zn: 50ppm; B: 50ppm)

Độ ẩm: 5%

Phương thức sử dụng: Bón rễ (h,v)

Hướng dẫn sử dụng: In trên bao bì sản phẩm.

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản phẩm liên quan

 Phân Bón NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE - Phân bón NPK Bổ Sung Vi Lượng (TE) 25kg