Phân Bón Đầu Trâu MK701 NPK 10-30-20 Giúp Kích Thích Ra Hoa

SKU:D00111
45,000₫

Mô tả

– Kích thích phân hóa mầm hoa, giúp hoa ra sớm, nhiều hoa, hoa đẹp và lâu tàn,hương thơm tự nhiên.


– Tăng khả năng đậu trái với các loại cây cảnh có trái.


– Tăng khả năng ra rễ đặt biệt tốt cho dưỡng cây sau khi cắt tỉa cành.


– Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.

 Hướng dẫn 
– Lan còn nhỏ, chua ra hoa: Pha 1-2gr/1 lít nước, phun định kỳ 5-7 ngày/lần.
 
– Lan đã thành thục trước khi ra nụ: Pha 2-3gr/1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
 
– Hoa ngắn ngày: Pha 1-2 gr/1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần trong thời kỳ cây trưởng thành sắp ra nụ hoa.
 
– Hoa dài ngày: Pha 2-4 gr/1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
 
– Cây kiểng, bonsai: Pha 2-3 gr/1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần sau khi chuyển chậu hoặc cắt tỉa cành.
 
– Rau trong bồn khay: Pha 1-2 gr/1 lít nước, phun 3-5 ngày/lần.
 
Thành phần
 
 N: 10 %, P2O5: 30 %, K2O: 20 %, CaO: 0.05 %, MgO: 0.05 %, TE (B, Cu, Fe, Mn, Zn): 2050 ppm, NAA: 200 ppm, GA3: 100 ppm.
 
Khối lượng: 100g
 Phân Bón Đầu Trâu MK701 NPK 10-30-20 Giúp Kích Thích Ra Hoa