Chậu sứ hình trụ cắt chân 13x13

SKU:G00030S
50,000₫

hoặc ≈ 16,667₫ với Fundiin Tìm hiểu thêm?

Tiêu đề:

Mô tả

Kích thước của chậu 123x13

Có 2 lỗ thoát nước

Nhắn tin cho Agrioly để được chọn hình chậu

Sản phẩm liên quan

 Chậu sứ hình trụ cắt chân 13x13
 Chậu sứ hình trụ cắt chân 13x13
 Chậu sứ hình trụ cắt chân 13x13