Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Vuông - Đỏ/Vàng/Cam

SKU:C00043A
259,000₫
Màu sắc:

Mô tả


Sản phẩm đã bao gồm :

* Một chậu cói 28cm ngang * 30cm cao và cây ớt

* Khi order thì bạn lưu ý chọn màu ớt

 Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Vuông - Đỏ/Vàng/Cam
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Vuông - Đỏ/Vàng/Cam
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Vuông - Đỏ/Vàng/Cam
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Vuông - Đỏ/Vàng/Cam
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Vuông - Đỏ/Vàng/Cam
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Vuông - Đỏ/Vàng/Cam