Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Tròn

SKU:C00011
265,000₫

Mô tả

Sản phẩm đã bao gồm :

* Một chậu cói tròn to cao và cây ớt.

* Khi order thì bạn lưu ý chọn màu ớt.

 Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Tròn
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Tròn
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Tròn
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Tròn
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Cói Tròn