Cây Ớt Kiểng với Chậu Mây Tròn - Đỏ/Vàng/Cam

SKU:C00041A
249,000₫
Màu sắc:

Mô tả

Sản phẩm đã bao gồm : 

* Một chậu cói đáy 18cm ngang * 36cm cao, miệng tròn và cây ớt

* Khi order thì bạn lưu ý chọn màu ớt - Đỏ / Vàng / Cam

 Cây Ớt Kiểng với Chậu Mây Tròn - Đỏ/Vàng/Cam
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Mây Tròn - Đỏ/Vàng/Cam
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Mây Tròn - Đỏ/Vàng/Cam
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Mây Tròn - Đỏ/Vàng/Cam
 Cây Ớt Kiểng với Chậu Mây Tròn - Đỏ/Vàng/Cam