Cây Cẩm Nhung

SKU:C00001
49,000₫

Mô tả

Bạn có thể mua thêm topping của shop và tận dụng chậu Grass Kit để thay đổi cho góc làm việc và không gian sống thêm phong phú.

Theo dõi chúng tôi tại:

 Cây Cẩm Nhung <br><br>
 Cây Cẩm Nhung <br><br>
 Cây Cẩm Nhung <br><br>