Khuyến Mãi Mới Nhất

-23%
 Hoa Hồng Tezza với Chậu Sứ Trắng Hoa Hồng Tezza với Chậu Sứ Trắng
-13%
 Đuôi Công Táo Xanh & Chậu Sứ Đuôi Công Táo Xanh & Chậu Sứ
-38%
 Cúc Họa Mi & Chậu Cúc Họa Mi & Chậu

Cúc Họa Mi & Chậu

185,000₫ 299,000₫

-13%
 Cây Silver Dollar Lá Bạc Hình Táo Cây Silver Dollar Lá Bạc Hình Táo
-33%
 Sen Đô La Hồng Sen Đô La Hồng

Sen Đô La Hồng

199,000₫ 299,000₫

-40%
 Cây Si Thái Chậu Sứ Cây Si Thái Chậu Sứ

Cây Si Thái Chậu Sứ

179,000₫ 299,000₫

-23%
 Cây Bình An & Chậu Sứ Cây Bình An & Chậu Sứ

Cây Bình An & Chậu Sứ

199,000₫ 259,000₫

-30%
 Cây Vạn Lộc & Chậu Sứ Cây Vạn Lộc & Chậu Sứ

Cây Vạn Lộc & Chậu Sứ

209,000₫ 299,000₫

-13%
 Cây Bàng Singapore & Chậu Sứ Cây Bàng Singapore & Chậu Sứ
-30%
 Cây Si Nhật và Chậu Ánh Vàng Cây Si Nhật và Chậu Ánh Vàng
-13%
 Cây Thanh Liễu Cây Thanh Liễu

Cây Thanh Liễu

259,000₫ 299,000₫

-41%
 Cây Hương Thảo Rosemary Cây Hương Thảo Rosemary

Cây Hương Thảo Rosemary

175,000₫ 299,000₫

-23%
 Cây Lavender Cây Lavender

Cây Lavender

229,000₫ 299,000₫

-20%
 Hoa Sống Đời & Chậu Sứ Hoa Sống Đời & Chậu Sứ

Hoa Sống Đời & Chậu Sứ

199,000₫ 249,000₫

-23%
 Hoa Thu Hải Đường với Chậu Sứ Trắng Hoa Thu Hải Đường với Chậu Sứ Trắng
-23%
 Hoa Cẩm Chướng & Chậu Sứ Trắng Hoa Cẩm Chướng & Chậu Sứ Trắng