Cây Được Yêu Thích Nhất 2020

-23%
 Cây Hương Thảo Rosemary  Cây Hương Thảo Rosemary

Cây Hương Thảo Rosemary

199,000₫ 259,000₫

-13%
 Cây Silver Dollar Lá Bạc Hình Táo  Cây Silver Dollar Lá Bạc Hình Táo
-13%
 Cây Bàng Singapore & Chậu Sứ  Cây Bàng Singapore & Chậu Sứ
-13%
 Cây Si Thái & Chậu Sứ  Cây Si Thái & Chậu Sứ

Cây Si Thái & Chậu Sứ

259,000₫ 299,000₫

-13%
 Đuôi Công Táo Xanh & Chậu Sứ  Đuôi Công Táo Xanh & Chậu Sứ
-30%
 Cây Vạn Lộc & Chậu Sứ  Cây Vạn Lộc & Chậu Sứ

Cây Vạn Lộc & Chậu Sứ

209,000₫ 299,000₫