Giới thiệu về Agrioly

Giới thiệu về Agrioly

GIỚI THIỆU VỀ AGRIOLY.

  • Agrioly được sáng lập vào năm 2014 ở Ukraine với niềm đam về trồng trọt và chăm sóc cây trồng.
  • Niềm đam mê mãnh liệt về nông nghiệp trong suốt 20 năm và mong ước mang lại hạnh phúc cho từng nhà thông qua việc trồng trọt đã thúc đẩy ban lãnh đạo thành lập công ty Agrioly Việt Nam. 

Online shop Agrioly: 

Theo dõi Agrioly tại: